Jaunumi /

Izdevniecība Musica Baltica publicējusi solfedžo mācību līdzekli (22.09.2021)

“Solfedžo 8. klasei noslēdz mācību grāmatu sēriju solfedžo priekšmeta apguvei mūzikas skolās. Tajā pēctecīgi turpinātas iepriekšējos mācību līdzekļos aizsāktās metodiskās iestrādnes, piedāvājot audzēkņiem bagātīgu materiālu dziedāšanai, solfedžēšanai un ritmizēšanai, kā arī improvizācijām un radošajai darbībai.

Mācību grāmatā, kas reizē ir arī darba burtnīca, atrodams īss un koncentrēts teorētiskās vielas skaidrojums, kas papildināts ar nepieciešamajiem mūzikas piemēriem. Daudzveidīgie uzdevumi palīdzēs nostiprināt iegūtās zināšanas, attīstīt audzēkņu mūzikas klausīšanās un analīzes prasmes, kā arī dos ievirzi vienkārša pavadījuma veidošanā, tādējādi iesaistot audzēkņus praktiskā muzicēšanā un līdz ar to padarot mācību procesu radošu un interesantu,” raksta grāmatas autore Inta Udodova.

Solfedžo 8. klasei skolēna burtnīca

Solfedžo 8. klasei skolotāja burtnīca


Atslēgvārdi

solfedžo mācību līdzeklis, mūzikas teorija
Ienākt
draugiem.lv twitter.com facebook.com