Jaunumi /

Izdota Lienes Batņas grāmata “Skolas kora darba metodika” (08.12.2020)

Izdevniecība Musica Baltica laidusi klajā Lienes Batņas grāmatu "Skolas kora darba metodika". 

“Grāmata ir veltīta maniem kolēģiem – skolu koru diriģentiem. Tās mērķis – atklāt teorijas un prakses vienotībā skolas kora darbību un skolēna dziedātprasmes attīstību skolas korī,” raksta grāmatas autore Liene Batņa.

Grāmatā "Skolas kora darba metodika" Liene Batņa raksturo skolas kora diriģenta profesionālo darbību, iepazīstina ar kora darbības specifiku un dziedātāja vispārējo attīstību skolā, izvērtē skolas kora diriģenta profesionālās darbības kompetenci, pievēršas tam, kā noris dziedātprasmes veidošanās skolas vecumā, aplūko skolas vokālā ansambļa komponentus, unisona un daudzbalsības veidošanu skolas korī (a cappella dziedājuma izkopšanu) un mācību procesu skolas korī.

Grāmatas recenzente Dr. paed. Dace Medne uzsver: “Par grāmatas aktualitāti liecina tas, ka mūzikas pedagoģijas nozares diskursā ir sevišķi nepieciešams skolas kora metodikas saturam veltīts materiāls, jo skolas kora diriģents ir tā persona, kas veido skolēnu primāro kora dziedāšanas pieredzi. Grāmata daudzveidīgi un studējošiem piemērotā akadēmiskā valodā atklāj pedagoģijas zinātnē aktuālas nostādnes par profesionālā darba specifiku ar skolas kori un skolas kora diriģenta personības pamatšķautnēm, pamatojot tās gan pētījumos, gan prakses analīzē, kā arī iepazīstina lasītāju ar skolēnu dziedātprasmes sekmēšanas principiem, sniedzot praksē izmantojamu informāciju un labas prakses piemērus.”

Dr. paed. Liene Batņa (1976) ir Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas docētāja kopš 2002. gada. Ieguvusi maģistra grādu mūzikas pedagoģijā (2003) un doktora grādu augstskolu pedagoģijā (2015). Kopš 1996. gada vada Vecumnieku Mūzikas un mākslas skolas bērnu kori un Vecumnieku novada sieviešu kori Via Stella. Bijusi Rīgas Franču liceja jauktā kora Mēs lidosim... mākslinieciskā vadītāja (2007–2018). Kopš 1996. gada ir aktīva 32 starptautisko konkursu un septiņu meistarklašu dalībniece. Radošajā biogrāfijā ir vairāk nekā 20 zinātnisko rakstu publikācijas, prezentācijas un dalība starptautiskajās pedagoģijas konferencēs. Kopš 2009. gada vada bakalaura un maģistra darbus par inovācijām mūzikas pedagoģijā un skolas kora metodikā un ir Jāzepa Vītola bērnu un jauniešu koru un vokālo ansambļu konkursa Lai skan! idejas autore un organizētāja. Kopš 2002. gada vada tālākizglītības kursus un lasa lekcijas Latvijas mūzikas skolotājiem par mūsdienu kora dziedāšanas aktualitātēm, inovācijām un metodiku. Raksta kompozīcijas bērnu koriem (ar pseidonīmu Austriņa).


Atslēgvārdi

Liene Batņa, mācību literatūra
Ienākt
draugiem.lv twitter.com facebook.com
Draugi / Sadarbības partneri