Jaunākie izdevumi /
Puika un Niķis ( 02.04.2019 )


Dziesmas bērniem
"Puika un Niķis" izdotas un pieejamas Musica Baltica veikalā! Igetas Gaiķes un Leontīnes Apšenieces kopdarbs ar 16 dziesmām bērniem ir aizraujošs materiāls gan bērnu ansambļiem, gan solo balsij ar pavadījumu. 

Andris Dzenītis "Octagon" ( 21.03.2019 )


Izdots
Andra Dzenīša klavieru cikls "Octagon"!
"Klavieru cikls apvieno sevī kontrastējošas impresijas, kuras gūtas gan ilgstošā sajūtu pieredzē, tepat, manas dzimtās apkārtnes krāsās un enerģētikā, gan arī vairākās no daļām - iedvesmojoties no karstiem jūlija klejojumiem Grieķijā - turienes kultūras, dabas un dvēseliskuma.
Skaņdarbu astoņi stūri, septiņas miniatūras pulcējas ap astoto, nosacīti lielāku, sonātisku, enerģētiski pārblīvētu opusu līdzīgi kā nelieli krāsaini, silti namiņi, būdiņas, laukumi viduslaiku pilsētā, pilni visdažādāko emociju, dzīves izpratņu un tēlu, pulcējas ap kalnā esošu majestātisku, gan ne vienmēr pozitīvām emocijām pildītu valdnieka pili vai katedrāli. ... Lai arī cikls iecerēts kā vienots veselums, un tas tiek atskaņotas norādītajā secībā, tā daļas iespējams atskaņot arī atsevišķi. Opuss veltīts brīnišķīgam pianistam Reinim Zariņam." /Andris Dzenītis/

Edgars Račevskis "Grāmata vīru korim" ( 20.03.2019 )


Izdota
Edgara Račevska "Grāmata vīru korim"!
Grāmatā apkopotas vairāk kā 40 dziesmas vīru koriem a cappella un ar klavieru pavadījumu. 

"Pirmā sacerētā dziesma datēta ar 1974. gadu. Tā ir vīru kora dziesma ar Jura Veitnera dzeju “Jausma”, kurā E.Račevskis jau uzrāda nevainojamu kompozīcijas tehniku un pilnskanīgas kora instrumentācijas māku. Lielākās daļas komponēto dziesmu pirmais izpildītājs ir vīru koris “Gaudeamus”, kuram veltītas 10 dziesmas, kā arī 6 latviešu un citu tautu dziesmu apdares.

Visas savas kora dziesmas E. Račevskis nolēmis sakopot un izdot 3 krājumos: “Grāmata vīru koriem”, “Grāmata jauktiem koriem” un “Grāmata sieviešu un bērnu koriem”. Pirmās tiks izdotas 46 vīru kora dziesmas, sacerētas periodā no 1974. gada līdz 2017. gadam. Komponists izmantojis latviešu dzejnieku nekomponēto dzeju: Raiņa, Aspazijas, Jāņa Akuratera, Kārļa Skalbes, Friča Dziesmas, Artūra Heniņa, Alfrēda Krūkļa, Dainas Avotiņas, Jāņa Petera u.c. Dziesmu tematikas pamats pārsvarā ir patriotisms, dzimtenes mīlestība, daba, mīlas lirika."
- komponists, prof. Jānis Kaijaks

Ances puteklīši ( 18.03.2019 )


Izdots
dziesmu cikls bērniem "Ances puteklīši"!
"Darbs ar maziem un lieliem dziedātājiem VEF Kultūras pils bērnu vokālajā studijā „Momo” bijis mans prieks un iedvesma. Cikls "Ances Puteklīši” radies iedvesmojoties no Maijas Laukmanes dzejoļu krājuma „Gar ausīm skrien vējš”. Nošu materiālam klāt pievienots scenārijs, kuru pēc saviem ieskatiem var izmantot dziesmu iestudēšanā. Šis dziesmu cikls bija īpašs ar to, ka dziesmu radīšanā iesaistījās arī paši bērni, savukārt koncertizpildījumā piedalījās bērnu vecāki, radot patiesi ģimenisku sajūtu."
/Krājuma autore Dace Kravale/

 

"Parafrāzes par latviešu tautasdziesmām klavierēm" ( 14.03.2019 )


Izdots un Musica Baltica veikalā nopērkams jaundarbu krājums klavierēm
"Parafrāzes par latviešu tautasdziesmām"
"Krājums "Parafrāzes par latviešu tautasdziesmām" ir klavierspēles pedagogu un latviešu komponistu radošās sadarbības rezultāts, kura iniciatore un mākslinieciskā īstenotāja ir Diāna Bergmane.Strādājot (..) mūzikas skolās, pianiste saskatījusi kādu raksturīgu repertuāra un metodiskā darba problēmu: bērni un jaunā paaudze bieži vien nav ar mieru spēlēt tikai un vienīgi akadēmiski ieturētu klasisku repertuāru. Dzīvojot 21. gadsimtā, audzēknis jāiepazīstina un jāiesvaida dažādu stilu un laikmetu mūzikas izpratnē un izpildījumā, sekmējot daudzpusīgas, inteliģentas un mūsdienīgas personības attīstību." - Muzikoloģe, Dr. art. Jūlija Jonāne

Arvīds Žilinskis - Melnkaķītis baltķepītis ( 13.03.2019 )


Izdota dziesmu grāmata bērniem
"Melnkaķītis baltķepītis", kurā apkopotas mīļākās un populārākās Arvīda Žilinska dziesmas balsij ar klavierēm. 
"Kam gan nav pazīstama melodiskā, tēlainā bērnu dziesmiņa – “Kaķīts mans, kaķīts mans, melns ar baltām ķepiņām” vai arī miega dziesmiņa par Miku, kas ver actiņas jau ciet…? Un kā tad ar lelles jaku, paša šūdināto, kruzuļoto, vizuļoto …?" /Oļģerts Grāvītis, grāmatas sastādītājs

Latvijas džeza vēsture 1922-1940 ( 17.09.2018 )


Pagājušajā piektdienā prezentācijā JVLMA Ērģeļu zālē ar lielu sajūsmu tika uzņemta Indriķa Veitnera grāmata
“Latvijas džeza vēsture 1922-1940”!
Indriķis Veitners ir mūziķis, džeza vēstures pētnieks, JVLMA džeza katedras dibinātājs un vadītājs, džeza vēstures pasniedzējs. Grāmata “Latvijas džeza vēsture 1922-1940” uzskatāma par pirmo zinātnisko darbu par Latvijas džeza vēsturi.
Autora motivācija darba tapšanā bijusi ziņkāre: “…profesionāla džeza mūziķa vēlme izzināt iepriekšējus notikumus Latvijas džezā, par ko nebija atrodama gandrīz nekāda informācija. … Un tā, šķietami tukšā, iepriekš nepētītā laukā piepeši atklājās daudz interesantu, iepriekš neizzinātu faktu. Šis ir iespējamais sākums vēl turpmākiem pētījumiem par atsevišķām personībām, to likteņiem, atskaņoto mūziku un veiktajiem ieskaņojumiem.” /“Latvijas džeza vēsture 1922-1940”/

Vilkam tāda dvēselīt' ( 12.09.2018 )


Papildinot bērnu vokālo ansambļu un koru repertuāru, izdota grāmata
"Vilkam tāda dvēselīt'".
Krājumā izdotas 17 Andra Sējāna un Reiņa Sējāna komponētas dziesmas bērnu vokālajiem ansambļiem (koriem) ar pavadījumu, kas izskanēja XXVI Vispārējo latviešu dziesmu un XVI Deju svētku bērnu vokālo ansambļu koncertos - muzikālajos uzvedumos “Vilkam tāda dvēselīt’". 

Dambis: Trīs dziesmu cikli jauktajam korim ( 29.08.2018 )


Šovasar izdots un Musica Baltica veikalā pieejams Paula Dambja krājums
"Trīs dziesmu cikli jauktajam korim"! Grāmatā iekļauti dziesmu cikli "Jūras dziesmas", "Ganu balsis" un "Danču dziesmas". Krājuma cena: 8.00 eiro

Latvijas komponisti Latvijas simtgadei ( 14.06.2018 )


Izdota grāmata
"Latvijas komponisti Latvijas simtgadei"!
Latvijas simtgadei tuvojoties, Valsts Akadēmiskā kora "Latvija" mākslinieciskais vadītājs Māris Sirmais nāca klajā ar ideju par dāvanu Latvijai - veidot radošu laboratoriju, kurā Latvijas komponisti radītu jaunas a capella kordziesmas jauktajiem koriem. Idejas rezultātā latviešu kormūziku papildinājušas 77 autoru kompozīcijas, no kurām šajā izdevumā iekļautas 19 kordziesmu notis. 

Ienākt
draugiem.lv twitter.com facebook.com