Jaunumi /
Intervāli - Skaņdarbi klavierēm ( 15.05.2019 )


Izdots Ilzes Arnes klavieru skaņdarbu krājums 
"Intervāli"! Krājumā ietverti septiņi spilgti darbi - katrs no tiem veltīts vienam intervālam, rosinot jaunos klavierspēles meistarus pievērsties katram intervālam, to kopsakarībām un niansēm.

Laudamus III ( 14.05.2019 )


Izdots Vokālo skaņdarbu krājums bērniem un jauniešiem
LAUDAMUS III - dziesmas vidējām un zemām balsīm!

"Atrodi bērnam vislabāko dziesmu vislabākajā tonalitātē!
– tā var nodēvēt šo dziesmu apkopojumu pedagoģiskajam repertuāram. Mēs, vokālie pedagogi, ļoti labi zinām, cik svarīgi ir piemeklēt vispiemērotāko skaņdarbu tā, lai tas atbilstu jaunā solista vokāli tehniskajām spējām katrā konkrētajā balss attīstības etapā. Lai dziedot, audzēknis varētu mūziku interpretēt maksimāli dabiskā skanējumā, tajā pašā laikā arī tembrāli krāsaini un mākslinieciski saistoši. Visbeidzot, ārkārtīgi nozīmīgs repertuāra piemērotības priekšnoteikums – lai bērnam dziesma ietu pie sirds!" 

- PIKC NMV RDKS Metodiskās komisijas vadītāja Valda Tračuma

 

Mūzikas virtuve mazajiem profiņiem ( 04.04.2019 )


Marinas Gribinčikas un Ilzes Jankevicas 
"Mūzikas virtuve mazajiem profiņiem" 1.daļa - solfedžo teorijas paši pamati, kas pasniegti vienkārši un aizraujoši! Dažādi uzdevumi, zīmējumi un skaidrojumi palīdz iepazīties ar mūzikas teoriju no nulles, kā arī iemēģināt roku mūzikas radīšanā! 

Puika un Niķis ( 02.04.2019 )


Dziesmas bērniem
"Puika un Niķis" izdotas un pieejamas Musica Baltica veikalā! Igetas Gaiķes un Leontīnes Apšenieces kopdarbs ar 16 dziesmām bērniem ir aizraujošs materiāls gan bērnu ansambļiem, gan solo balsij ar pavadījumu. 

Andris Dzenītis "Octagon" ( 21.03.2019 )


Izdots
Andra Dzenīša klavieru cikls "Octagon"!
"Klavieru cikls apvieno sevī kontrastējošas impresijas, kuras gūtas gan ilgstošā sajūtu pieredzē, tepat, manas dzimtās apkārtnes krāsās un enerģētikā, gan arī vairākās no daļām - iedvesmojoties no karstiem jūlija klejojumiem Grieķijā - turienes kultūras, dabas un dvēseliskuma.
Skaņdarbu astoņi stūri, septiņas miniatūras pulcējas ap astoto, nosacīti lielāku, sonātisku, enerģētiski pārblīvētu opusu līdzīgi kā nelieli krāsaini, silti namiņi, būdiņas, laukumi viduslaiku pilsētā, pilni visdažādāko emociju, dzīves izpratņu un tēlu, pulcējas ap kalnā esošu majestātisku, gan ne vienmēr pozitīvām emocijām pildītu valdnieka pili vai katedrāli. ... Lai arī cikls iecerēts kā vienots veselums, un tas tiek atskaņotas norādītajā secībā, tā daļas iespējams atskaņot arī atsevišķi. Opuss veltīts brīnišķīgam pianistam Reinim Zariņam." /Andris Dzenītis/

Edgars Račevskis "Grāmata vīru korim" ( 20.03.2019 )


Izdota
Edgara Račevska "Grāmata vīru korim"!
Grāmatā apkopotas vairāk kā 40 dziesmas vīru koriem a cappella un ar klavieru pavadījumu. 

"Pirmā sacerētā dziesma datēta ar 1974. gadu. Tā ir vīru kora dziesma ar Jura Veitnera dzeju “Jausma”, kurā E.Račevskis jau uzrāda nevainojamu kompozīcijas tehniku un pilnskanīgas kora instrumentācijas māku. Lielākās daļas komponēto dziesmu pirmais izpildītājs ir vīru koris “Gaudeamus”, kuram veltītas 10 dziesmas, kā arī 6 latviešu un citu tautu dziesmu apdares.

Visas savas kora dziesmas E. Račevskis nolēmis sakopot un izdot 3 krājumos: “Grāmata vīru koriem”, “Grāmata jauktiem koriem” un “Grāmata sieviešu un bērnu koriem”. Pirmās tiks izdotas 46 vīru kora dziesmas, sacerētas periodā no 1974. gada līdz 2017. gadam. Komponists izmantojis latviešu dzejnieku nekomponēto dzeju: Raiņa, Aspazijas, Jāņa Akuratera, Kārļa Skalbes, Friča Dziesmas, Artūra Heniņa, Alfrēda Krūkļa, Dainas Avotiņas, Jāņa Petera u.c. Dziesmu tematikas pamats pārsvarā ir patriotisms, dzimtenes mīlestība, daba, mīlas lirika."
- komponists, prof. Jānis Kaijaks

Ances puteklīši ( 18.03.2019 )


Izdots
dziesmu cikls bērniem "Ances puteklīši"!
"Darbs ar maziem un lieliem dziedātājiem VEF Kultūras pils bērnu vokālajā studijā „Momo” bijis mans prieks un iedvesma. Cikls "Ances Puteklīši” radies iedvesmojoties no Maijas Laukmanes dzejoļu krājuma „Gar ausīm skrien vējš”. Nošu materiālam klāt pievienots scenārijs, kuru pēc saviem ieskatiem var izmantot dziesmu iestudēšanā. Šis dziesmu cikls bija īpašs ar to, ka dziesmu radīšanā iesaistījās arī paši bērni, savukārt koncertizpildījumā piedalījās bērnu vecāki, radot patiesi ģimenisku sajūtu."
/Krājuma autore Dace Kravale/

 

Ienākt
draugiem.lv twitter.com facebook.com