Jaunumi /

Pieejami jaunākie solfedžo mācību līdzekļi (09.10.2020)

Turpinot aizsākto Solfedžo teorijas un darba burtnīcu sēriju, klajā nākusi Intas Udodovas mācību grāmata Solfedžo 7. klasei (Teorijas un darba burtnīca: skolotāja un skolēna).

“Mācību grāmata SOLFEDŽO 7. klasei (Teorijas un darba burtnīca) ir paredzēta solfedžo priekšmeta apguvei mūzikas skolās. Tajā pēctecīgi turpinātas iepriekšējos mācību līdzekļos aizsāktās metodiskās iestrādnes, piedāvājot audzēkņiem bagātīgu materiālu dziedāšanai, solfedžēšanai un ritmizēšanai, kā arī improvizācijām un radošajai darbībai.

Grāmatā ietverts īss un koncentrēts teorētiskās vielas skaidrojums, kas papildināts ar nepieciešamajiem mūzikas piemēriem. Daudzveidīgie uzdevumi palīdzēs nostiprināt iegūtās zināšanas, attīstīt audzēkņu mūzikas klausīšanās un analīzes prasmes, kā arī dos ievirzi vienkārša pavadījuma veidošanā, tādējādi iesaistot audzēkņus praktiskā muzicēšanā un līdz ar to padarot mācību procesu radošu un interesantu,” raksta grāmatas autore Inta Udodova.

Izdots arī Mārītes Dombrovskas pirmais oriģinālmelodiju krājums Solfedžo 2. klasei, kas paredzēts dziedāšanai solfedžo stundās. Krājumā iekļauto melodiju grūtības pakāpe ir piemērota mūzikas skolu 2. klases solfedžo programmai. Melodijām raksturīga skaņkārtiska, ritmiska un žanriska daudzveidība, sastopama arī latviešu tautasdziesmu, baroka, klasicisma u. c. mūzikas stilizācija. Dziedot melodijas, audzēkņi iepazīs paralēlās tonalitātes līdz divām atslēgas zīmēm, trīs minora veidus, jaunas ritma grupas, uztakti, kanonus, kā arī dažādas formveides īpatnības. Pielikumā iekļautas dažas populāras latviešu tautasdziesmas.

Krājums ir izdots ar Valsts kultūrkapitāla fonda finansiālu atbalstu.

 


Atslēgvārdi

mācību literatūra, solfedžo
Ienākt
draugiem.lv twitter.com facebook.com
Draugi / Sadarbības partneri