Jaunumi /

Publicēts solfedžo mācību līdzeklis (21.09.2021)

Mārīte Dombrovska. Solfedžo 1. klasei

Krājumā atrodamas komponistes, solfedžo un mūzikas teorijas pedagoģes Mārītes Dombrovskas oriģinālmelodijas dziedāšanai solfedžo stundās. Dziedot melodijas, audzēkņiem ir iespēja apgūt tonalitātes Do mažors, Sol mažors, Fa mažors, taktsmērus 2/4, 3/4, 4/4, uztakti, kā arī basa atslēgu. Intonatīvajā un ritma ziņā dažādas grūtības pakāpes melodijas ir sacerētas atbilstoši 1. klases prasībām. Pielikumā pieejamas populāras latviešu tautasdziesmas, kuras var dziedāt gan ar nošu nosaukumiem, gan arī ar vārdiem.


Atslēgvārdi

solfedžo mācību līdzeklis, Mārīte Dombrovska
Ienākt
draugiem.lv twitter.com facebook.com