Komponisti un autori /

Okolo-Kulaks, Aleksandrs (1906 - 1989)

Biogrāfija   Darbi  

Dzimšanas vieta: Liepāja.
Dzīves un darba vietas: pēc II pasaules kara nonāk Parīzē. Strādā par vieglās mūzikas aranžētāju.
1952. - pārceļas uz Ņujorku un strādā mūzikas apgādā. Vada Lindenvūdas Mūzikas skolu.
Citi dati: Franču komponistu biedrības SACEM un ASV Nacionālās komponistu savienības biedrs.
Latvju Mūzikas 14. numurā Knuts Lesiņš, sakarā ar divu skaņu plašu izdevumu raksta, ka A. Okolo - Kulaka muzikālā darbība sākusies Latvijas laikā Liepājas dramatiskajā un operas teātrī (nav saprotams vai bijis instrumentālists vai vokālists), Nacionālajai operai pat iesniedzis uzvešanai opereti.
Šajās platēs ir divi A. Okolo - Kulaka stīgu kvarteti. 1. kvarteta Moderato daļā ieskanas t. dz. "Ej, saulīte. . . ", bet modernajās ieviržu iezīmēs grūti saskatīt paša autora individuālo stilu. Vēl platē ir 5 dziesmas baritonam (dzied Jānis Kļaviņš) ar stīgu kvartetu un klavierēm (pie klavierēm - komponists).
Dziesmu vārdu autore ir A. Okolo-Kulaka meita Jāna (tikai viena - reliģiskā "Mans ceļš" - dziesma latviski, pārējās - angliski). Pēc K. Lesiņa domām komponista vokālo miniatūru pazīme ir "vairāk uzsvērta vārdu nozīme", nevis izteikts melodiskais pamats.
V. Bērzkalna pētījumā par latviešu dziesmusvētkiem trimdā sniegti šādi materiāli:
276. lpp. - A. Okolo - Kulaka solo dziesmas skan 1965. gada 28. maijā IV dziesmu svētku vokālo jaundarbu koncertā.
383. lpp. - fotoportrets.
Izglītība: studējis tautsaimniecību Francijā un Beļģijā. Tajos gados pievēršas neakadēmiskās mūzikas žanriem.
No 1939.gada izglītojas kavierspēlē pie prof. Burkarta un diriģešanā pie Klemensa Krausa.
Pieredze: Valentīns Bērzkalns pētījumā "Latviešu dziesmu svētki trimdā" (sk. bibliogrāfiju) fiksē datus no A. Okolo-Kulaka radošās biogrāfijas:
182.lpp.- II Kanādas latviešu dziesmu svētkos Toronto (1957.g.) skaņradis saņem otro godalgu par solo dziesmu "Nakts" (autora teksts) un kompozīciju jauktajam korim "Meži šalc" (Z. Lazdas vārdi).
218.lpp. - III Kanādas latviešu dziesmu svētku (1961.g.) konkursam piesaka dziesmu jaukt.korim "Mūsu zeme" (godalgas nesaņem). Toties instrumentālās mūzikas grupā izcīna pirmo godalgu par "Četrām gleznām" čellam un klavierēm.
229.lpp. - mūziķu grupas fotoattēls ar A.Okolo-Kulaku.
266.lpp. - IV Kanādas latviešu dziesmu svētku (1965.g.) konkursā - pirmā godalga par dziesmu "Impresija ar cepurīti" (komponista vārdi). Konkursam piesaka arī vokālo opusu "Smilšainos ceļos labos" (L.Tauns).

Ienākt
draugiem.lv twitter.com facebook.com