Komponisti un autori /

Porietis, Jānis (1953 - 2021)

Biogrāfija   Darbi  
Zīmēšana (SSA)
Dzimtenes svētkos (SA)
Buramvārdi (SSAA)
Baltais prieks (SA; p-no)
Peļķe (SA; p-no)
Studentu laiks (SSAATB)
Prelūdija - alūzija (p-no)
Rīts (SAA; p-no)
Padziedāsim šovakar (SSA; p-no)
Lielais akvarelis (voice; p-no; vib., ch.bells, tri.)
Labi ir vasaru pērkonam ()
Saule pieder bērniem (SSA)
Tautasdziesmā (SATB)
Tavs vārds! (SSAATTBB)
Timtirims (SSA; p-no)
Valoda (TTBB)
Dziesmiņa par dzīvošanu (TTBB)
Uzturiet debesis spēkā (SA, p-no)
Puiku dziesma (SA)
Pelēna vakardziesma (SSA; p-n0)
Skaitāmais pantiņš "sunīšiem" (SA; p-no)
Latviešu Ziemassvētki (SATB; SSAA)
Naktsvārdi (S solo, SATB)
Lūgums (SSAATTBB)
Maršs, visiem Jaungadiem derīgs (SAA; p-no)
Skaitāmais pantiņš "paslēpēm" (children's ensemble and piano)
Nenogrimsti ozoliņi! (SSATB)
Dzimtene (SAATBB)
Biki - buki (children's ensemble/solo voice; piano)
Dziesmiņa par kokli (SSA; kokle ensemble)
Vēstules vietā (voice; p-n)
Veļu joki (voice; instrumental ensemble)
Zem saules (SSAA)
Zvaigznīte, sprikstīte (SA; p-no)
Brūnaliņas, raibaliņas (SAA; p-no)
Kastaņas (voice; p-no)
Ieviņa (SSA; p-no)
Hiacinte, paskaties! (vocal ensemble; p-no)
Dziesmiņa par kokli (SAA/TBB; p-no)
Ir taustiņš balts, ir taustiņš melns (SA; p-no)
Joks (acc.)
Klavierskaņdarbi bērniem ()
Murrājamā dziesmiņa (voice; p-no)
Saulītē (2 kokles / kokle ensemble)
Trādirīdis (SSA; p-no)
Maziņos putniņus vējmāte šūpo (SA)
Saule savu pūru veda (SAA/TBB)
Pūti, pūti, ziemelīti (SSA)
Činku, činku, grabu, grab (SSA)
Klauna gailis (SSA; p-no)
Ceriņdziesma (vocal ensemble; p-no)
Lietus pilīte (SA; p-no)
Ak, tu, viens! (SSA; p-no)
Rītausma (Fl., vln.)
Dziesmiņa par rudzu graudu (voice; p-no)
Sit, Jānīti, vara bungas! (vln. I, vln. II, vln. III, vln.IV; p-n)
Saruna vakarā (voice; p-no)
Naktij piedzimstot (SSAATBB)
Ir atkal Ziemassvētki (SAATBB; p-no)
Elēģija (p-no)
Leijerkastnieks (TTB;p-no)
Mūsu Cēsis (SSAATB)
Love Story I, II (bar; p-no)
Div` dzelteni kumeliņi (vln.I, vln.II, vln.III, vln.IV; p-no)
Čaka motīvs (SAATBB; p-no)
Dažādas dziesmas (for upper voices/ensembles; p-no)
Kristīne (SAATB)
Miega dziesmiņa (SAA)
Gymnopédie Nr.1 (SSAATBBB)
Es karā aiziedams (vln.I, vln.II, vln.III, vln.IV; pno.)
Manas debesis (SSSAA)
Gara, gara rindiņa cūciņu tek (SA; p-no)
Mazo putniņ! (SSA; p-no)
Piecas peles pelavās (SSA)
Peļu dzirnavas (voice and piano)
Reku, reku akmens tētis (solo voice/children's ensemble)
Sienāža māsa (SAA, p-no)
Saules zaķīši (SA; p-no)
Skumja dziesma (SSSSAAA)
Stīgu kvartets (vln.I, vln.II, Vla., Vc.)
Es eju pasaulē (SAATB; p-no)
Deviņpuiku spēks (for boys' choir (SA))
Cēsīm (SSAATBB)
Burbuļu dziesmiņa (SSA)
Allaž un mūžam (SAA; p-no)
Dāvana Ziemassvētkos (choir, 2 voices; pno.)
Reiz bija… (children's ensemble and piano)
Laudamus II ()
Vīzijas (Bar solo; pno.)
Dancis (vln.; cl.; pno.)
Ziemai aizejot (2 pno.)
Ziema (SSSSAAA)
Viņi teica... (Bar., pno.)
Vienreiz paņēmos no saules (S, pno.)
Veltījums kāzu dienā (vln.)
Veidenbaumam (SAATB)
Variācija par pavasari (SSAATTBB)
Variācijas (pno.)
Tu nebrīnies (TTBBB, pno.)
Trīs skices (Fl., pno.)
Trīs miniatūras ar Imanta Ziedoņa dzeju (Mez., pno.)
Trīs dialogi (Fl., Db.)
Tokāta (pno.)
Todien (SSAATTBB)
Tik jaunam (SSAA)
Teiksma (org.)
Tautasdziesma (ob.)
Šodienas Rīgai (SAATTBB, pno.)
Šī dzīve bij' tukša (Bar., Pno)
Svētku prelūdija (tpt., pno.)
Svētki ledus pilī (SATB, pno.)
Sonāte (pno.)
Sonata ostinato (pno.)
Sniegi, vēji (Mez, pno.)
Sena dziesma (TTTBB)
Sēd, puisīti, pie galdiņa (SSAA)
Saulīt` vēlu vakarāi (SATB, pno.)
Saule rāja mēnestiņ` (SSATB, pno.)
Rīts (vln.I (div.4), vln.II (div.3), vla. (div.2), vc. (div.2), Db.)
Puķu joks (TTBB)
Poēma (vln., pno.)
Piemiņai (SSAATTBB)
Pavasara akvarelis (vln., pno.)
Pastorāle (Fl., ob., cl.)
Nu, nu, nu, nu, pa, pa, pa! (SSAA)
Nosalusī lāsīte (Mez; pno.)
Neatstāj! (SATB)
Nāves salas kritušie (SSAATTBB)
Nāk diena (SATB)
Mūžība (SAATB)
Monologs (vln.)
Meitenes stāsts (kokle (SATB))
Meitene (SSSAAAA)
Meditācija (pno.)
Mazliet skumīga diena (vln., Vc., pno.)
Maza pasaciņa (pno.)
Maza fantāzija (pno.)
Lūgšana (solo T, pno.)
Lietus (pno.)
Latvija (SSSAAA)
Laiva (SSAATBB)
Lai bij jauki, kur bij jauki (SAA)
Kur zaļa zāle (SATB)
Kur tu teci, gailīti mans? (pno.)
Kas gulēja Jāņu nakti (vln., pno.)
Divi Imanta Ziedoņa dzejoļi (Mez, pno.)
Jautājums (SSATTBB)
Ja esi draugs (Mez., pno.)
Ir atkal Ziemassvētki (SSAATTB; vln.I, vln.II, Vla., Vc., Db.)
Ich bitte nicht um Glück der Erden (Mez., org.)
Gavote (pno.)
Gārša (SSAATTBB)
Gara vārdi (SSATB)
Es uzkāpu kalniņā meža balsis klausīties (TBB)
Es Tevi gaidu (SSAATTBB)
Ekur stalti karavīri (SSAA)
Dzīvība (Mez., pno.)
Dziesma par svēteli (SATB, pno.)
Divas prelūdijas (pno.)
Divas noskaņas (pno.)
Divas miniatūras jauktam korim (SSAATTB)
Dīvaina deja (Fl., vln., pno.)
Diatoniska improvizācija (pno.)
Deja (Vla., pno.)
Dažādi raksturi (pno.)
Circenīši (2 vln.)
Ciemos pie vectēva laukos (pno.)
Bijām jauni... (TTTBB)
Aiz kalniņa dūmi kūpa (2 pianos (8 hands))
Ienākt
draugiem.lv twitter.com facebook.com