Komponisti un autori /

Vecumnieks, Andris (1964)

Biogrāfija   Darbi  

                                          (Foto: Jānis Porietis)

Andris Vecumnieks dzimis 1964. gada 7. jūnijā Rīgā. Absolvējis Emīla Dārziņa speciālo mūzikas vidusskolu (EDMV, 1982) un Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmiju (JVLMA), kur studējis kompozīciju pie Ģederta Ramana (1987) un prof. Pētera Plakida (1992, maģistra grāds), kā arī simfonisko diriģēšanu pie prof. Viestura Gaiļa (2001). Zināšanas papildinājis meistarstudijās Stokholmas Karaliskajā mūzikas augstskolā pie Svena Dāvida Sandstrema (1993). Ieguvis mākslas zinātņu doktora grādu (Dr. art.) kultūras teorijas apakšnozarē Latvijas Kultūras akadēmijā (2015).

Piedalījies vairākos starptautiskos kompozīciju un diriģēšanas konkursos, ieguvis laureāta nosaukumus Latvijas kora un kamermūzikas konkursos. 2003. gadā Sanktpēterburgā kļuvis par IV Starptautiskā S. Prokofjeva diriģentu konkursa diplomandu.

Strādājis E. Dārziņa mūzikas skolā par teorētisko priekšmetu pedagogu, mūzikas teorijas nodaļas vadītāju un direktora vietnieku mācību darbā (1991–1999), bijis JVLMA dekāns un akadēmiskā darba prorektors (1999–2008), JVLMA simfoniskā orķestra un orķestra klases vadītājs (2004–2018). Kopš 2017. gada ir JVLMA profesors, strādā un vada speciālos studiju kursus Kompozīcijas, Orķestra diriģēšanas un Muzikoloģijas katedrās. Ir Latvijas Kultūras akadēmijas (kopš 2011) un Daugavpils Universitātes (kopš 2015) viesprofesors, pedagogs Pāvila Jurjāna mūzikas skolā. Kopš 2012. gada regulāri un patstāvīgi strādā ar NMV E. Dārziņa mūzikas skolas simfonisko orķestri.

Sniedzis meistarklases un vadījis meistardarbnīcas, piedalījies akadēmiskajās un zinātniskajās konferencēs, nolasījis akadēmiskās lekcijas Latvijas un ārvalstu izglītības iestādēs un kvalifikācijas celšanas kursos. Pieejamas vairāk nekā 10 publikācijas zinātniskajos krājumos un izdevumos, t. sk. grāmata Jura Karlsona teātra telpa (Teatralitātes fenomens mūzikā;2015, izd. GlobeEdit, Saarbruecken).

Ir kamerorķestra Sinfonia Concertante mākslinieciskais vadītājs, regulāri sadarbojas ar Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri, Liepājas simfonisko orķestri, PO Rīga. Kā diriģents sniedzis vairāk nekā 400 koncertu Latvijā un ārvalstīs, t. sk. Krievijā, Baltkrievijā, Gruzijā, Azerbaidžānā, Uzbekijā, Lietuvā, Vācijā, Luksemburgā, Igaunijā, Zviedrijā u.c., sadarbojies ar šo valstu profesionālajiem un studentu orķestriem. Bijis starptautisko jauniešu simfonisko orķestru projektu Internationale Sommerakademie Collegium Musicum Schloss Weissenstein in Pommersfelden (2014–2018) un BYMIC – 2015 (Baltic Yuong Musicians in an International Context) simfonisko orķestru mākslinieciskais vadītājs.

Kopš 1988. gada ir Latvijas Komponistu savienības (LKS) biedrs, bijis LKS padomes loceklis (2009–2017) un LKS padomes priekšsēdētājs (2015–2017).

 

 


Ienākt
draugiem.lv twitter.com facebook.com